Podcast: BOZP z praxe Inštitútu bezpečnosti práce

Článok bol publikovaný 26.05.2022  v  bezpecnostvpraxi.sk, Autor: Redakcia Bezpečnosť v praxi, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.


Hosťom v podcaste PP bol náš kolega vedúci oddelenia dodávateľských služieb za stredné a východné Slovensko Ing. Ľuboš Duhančík, MBA

V rozhovore si môžete vypočuť niekoľko zaujímavých aktuálnych tém z danej oblasti:

  • Stačí jednotné školenie BOZP bez prihliadnutia na profesiu?
  • Ktoré predpisy sú základné a aké dosahy majú na organizáciu BOZP zmeny platné od 1. 1. 2023?
  • Je manažér/vedúci skutočným lídrom v BOZP?
  • Ako často hovoriť o „best practices“ najmä pri rizikových prácach?
  • Spĺňate práve v tomto momente požiadavky na ergonómiu pracoviska či už v kancelárii, alebo home office?
  • Čo nového „zaviedla“ pandémia vo vzdelávaní?

 

Dátum publikácie: 26. 5. 2022
Pôvodný článok: https://www.bezpecnostvpraxi.sk/clanok-z-titulky/podcast-bozp-z-praxe-institutu-bezpecnosti-prace-aktbvp.htm

Aktuality

Kurzy a školenia

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa