E-learning

E-learning je výučba alebo vzdelávanie poskytované s využitím elektronických prostriedkov. Základom pre rozvoj e-learningu je dištančné vzdelávanie.