Kurz motorové reťazové píly

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (RMP)

Zúčastniť sa oboznamovania na obsluhu motorovej reťazovej píly a vlastniť platný preukaz je povinný každý zamestnanec, ktorý pracuje s motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva alebo inej činnosti.

Naša spoločnosť, ktorá disponuje oprávnením na výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva ponúka:

 • základné oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva
 • opakované oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva (1x za 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva (1x za 5 rokov)

Podmienky pre absolvovanie kurzu

 • vek uchádzača minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť (dokladuje sa vyplneným tlačivom, lekárskym posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov)

Absolvovaním nášho kurzu získate

 • písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva
 • teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ťažby a manipulácie s drevom a ručnou motorovou reťazovou pílou
 • veľké množstvo zaujímavých informácii
 • potenciál zamestnať sa v rôznych lesníckych alebo iných subjektoch zaoberajúcich sa ťažbou, opracovaním a sústreďovaním dreva alebo pracovať na základe živnostenského listu.

Kurzy vykonávame individuálne podľa objednávok.V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Školenia pre zamestnávateľov

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva