nákrčník R-shield eshop.ibp.sk

Kontaktné údaje - Inštitút bezpečnosti práce

Školiace stredisko a kancelárie:
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
Tel.: 02/55 566 498
Email: ibp@ibp.sk

Vzdelávanie:
Stanislav Baláž
Tel.: 0911 177 515

Mgr. Simona Fančovičová
Tel.: 0911 775 600

Služby BOZP, OPP a PZS:
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396

Ekonomické záležitosti a fakturácie
Ing. Gabriela Fančovičová
Tel.: 0915 717 804

č. účtu: 2625768457/1100
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 8457
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 35 859 857
IČ DPH: SK2020226846

Fakturačná adresa:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

J.Stanislava 1
841 05 Bratislava

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. s.r.o., vložka č. 29036/B