Certifikáty - vydané oprávnenia a osvedčenia

IBP je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR s nasledovnými oprávneniami :

Certifikát č. Q-0165/18 ISO 9001:2015 služby, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, ochrany zdravia, na úseku ochrany pred požiarmi a environmentu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Národný inšpektorát práce :
č. VVZ-0154/08-01.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky zamestnancov a vedúcich zamestnancov
č. VVZ-000010-06-01.2
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
č. VVZ-1078/07-02.1
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1077/07-02.2
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1079/07-02.3
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových
č. VVZ-1097/07-03.1
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1096/07-03.2
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
č. VVZ-1094/07-03.4
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
č. VVZ-0964/07-04.1
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0965/07-04.2
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0966/07-04.3
Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
č. VVZ-0629/07-05.1
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných  elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
č. VVZ-0608/07-05.2
Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
č. BTS-000035-06
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby

Ministerstvo vnútra SR :

 

č. 19/2016 Vykonávanie základnej a ďalšej odbornej prípravy technikov PO

Ministerstvo školstva SR :

 

č. 2213/2019/120/1 Lektor – 100 hod.
č. 2213/2019/16/1
Práca s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami – 10 hod.
č. 2213/2019/16/2
Odborná príprava zamestnancov pre prácu s azbestom – 10 hod.
č. 2213/2017/99/1
Elektrotechnické minimum – 400 hod.

Ministerstvo zdravotníctva SR:

 

č. Z30410-2015-OZdV Kurz prvej pomoci

Okresný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania:

 

OU-BA-OZP1-2017/101883-2 Dohľad nad pracovnými podmienkami
č. živnostenského registra 104-24337

Technická inšpekcia Bratislava:

 

č. 243/1/2013-EZ-S,O (OU,R,M)-E1-A,B Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických, oprava VTZ elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, objekty bez nebezpečenstva  výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu

Osobitné oprávnenie na kontrolu hasiacich prístrojov od WITRA spol. s r.o. Suchdol n/O na mená Mgr. Stanislav Zemanovič, Ing. Tomáš Vyskoč a Ing. Ľuboš Duhančík, v Suchdole n/O 27.1.2017 (platí 5 rokov)

Odborné spôsobilosti zamestnancov IBP:

 

č. ABT-000029-06 Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Milan Fančovič
č. ABT-000785-06
Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Tibor Račko
č. ABT-0424/07
Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Jozef Dúbravský
č. ABT-0320/13
Autorizovaný bezpečnostný technik – Mgr. Stanislav Zemanovič
č. ABT-0276/2017
Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Ľuboš Duhančík
č. ABT-0072/18 Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Tomáš Vyskoč
č. ABT-0156/18 Autorizovaný bezpečnostný technik – Ing. Milan Kučma
č. KOP/2004/020
Bezpečnostný technik – Ing. Gabriela Fančovičová
č. KBT/2013/044
Bezpečnostný technik – Mgr. Romana Zemanovičová
č. 15041637/2016 Bezpečnostný technik – Ing. Matej Krišák
č. 17041541/2015
Bezpečnostný technik – Ing. Matúš Dechtár
č. BT/17/01P/09PO
Bezpečnostný technik – Ing. Miroslav Novák
č.
KBT/2017/12/014 Bezpečnostný technik – Stanislav Baláž
č.
KBT/2018/05/017 Bezpečnostný technik – Mgr. Simona Fančovičová
č. 1/15/2017 Technik požiarnej ochrany – Mgr. Stanislav Zemanovič
č. 1/84/2017 Technik požiarnej ochrany – Ing. Milan Kučma
č. 1/105/2018 Technik požiarnej ochrany – Ing. Tibor Račko
č. 1/51/2014 Technik požiarnej ochrany – Ing. Jozef Dúbravský
č. 123-003/2014 Technik požiarnej ochrany – Ing. Ľuboš Duhančík
č. 1/72/2016 Technik požiarnej ochrany – Ing. Tomáš Vyskoč
č. 79/2017 Technik požiarnej ochrany - Ing. Miroslav Novák
č. 1/33/2018 Technik požiarnej ochrany – Ing. Matej Krišák
č. 1/18/2019 Technik požiarnej ochrany - Ing. Matúš Dechtár
č. 343/1/2012-ZZ-A-Aa, Ba,b,c2 Revízny technik zdvíhacích zariadení – Mgr. Stanislav Zemanovič
č. 218/1/2012-ZZ-A-Aa,b,d,e,h,i,j, Ba,b,c,c2,d,d1,d2,d3,d4,e,f,g,h Revízny technik zdvíhacích zariadení – Peter Forró
č. 219/1/2012-EZ-E-E1.0-A,B Revízny technik elektrických zariadení – Ing. Jozef Dúbravský
č. 42/1/2012-PZ-A-Aa,b,e,f,g1,g2,h,Ba,b,e,f,g1,g2,h1 Revízny technik plynových zariadení – Ing. Karol Kukumberg
č. 56/1/2012-TZ-A-Aa1,a2,a3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4 Revízny technik tlakových zariadení – Ing. Karol Kukumberg
č. SKR-67-14/2015 Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Ing. Ľuboš Duhančík

Certifikát dôveryhodnosti Certifikát dôveryhodnosti
Certifikát medzinárodná norma ISO 9001 : 2015 Certifikát medzinárodná norma ISO 9001 : 2015
Certifikát medzinárodná norma ISO 14001 : 2004 Certifikát medzinárodná norma ISO 14001 : 2004
IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 1. časť IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 1. časť
IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 2. časť IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 2. časť
IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 3. časť IBP - Vydané oprávnenia a osvedčenia 3. časť
PREČO IBP?