O spoločnosti Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o.

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.: Odborníci na Kvalitné Vzdelávanie a Komplexné Služby v Bezpečnosti Práce

Sme hrdí, že od roku 2003 pôsobíme ako jedna z prvých akreditovaných organizácií na Slovensku, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Naša hlavná misia spočíva v poskytovaní kvalitného vzdelávania a profesionálnych a komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, prvej pomoci, ochrany pred požiarmi a pracovných zdravotných služieb.

Naše základné princípy zahŕňajú:

  1. Najvyššia Odbornosť a Kvalita: S dôrazom na najvyššiu odbornosť a kvalitu poskytujeme služby, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy a požiadavky v oblasti bezpečnosti a technických zručností.

  2. Profesionálny Prístup: Sme presvedčení o dôležitosti profesionálneho prístupu k našim klientom. Naši odborníci sú tu, aby vám poskytli potrebnú podporu a znalosti.

  3. Rozsiahla Základňa Klientov: Naša základňa klientov neustále rastie, a to nielen v rámci prezenčného vzdelávania, ale aj prostredníctvom videokurzov a e-learningu. Ročne preškolíme viac ako 50 000 klientov, čo svedčí o našej schopnosti efektívne reagovať na potreby moderného trhu práce.

Spolupracujte s Inštitútom bezpečnosti práce, s.r.o., a získate nielen bezpečnostné vzdelanie najvyššej kvality, ale aj partnerstvo, ktoré sa stará o vaše individuálne potreby. Vaša bezpečnosť a úspech sú našou prioritou.


Komora BOZP
Sme zakladatelia Komory BOZP a OPP https://komorabozp.sk/

Poslanie: zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti BOZP a OPP pre človeka. Presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP. Byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou, združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP


Naše hlavné služby zahŕňajú:

Logo spoločnosti na stiahnutie

IBP logo s textom
IBP logo bez textu


- logo s textom vo formáte: pdf, jpg, png. cdr

- logo bez textu vo formáte: png

- transparentné logo bez textu vo formáte: png

 

 

Kontaktné údaje spoločnosti

Školiace stredisko a kancelárie:
Email: ibp@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Školiace stredisko a kancelárie - Bratislava:
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
Školiace stredisko a kancelárie - Žilina:
Martina Rázusa 23A/8336 (PP)
010 01 Žilina
Školiace stredisko a kancelárie - Košice:
Košťova 1 (VŠBM)
040 01 Košice
Služby BOZP, OPP a PZS:
Tel.: 02/582 701 79 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Prehľad služieb BOZP, OPP, PZS
Služby BOZP, OPP a PZS - západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
Email: sluzbyba@ibp.sk
Služby BOZP, OPP a PZS - stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Email: sluzbyza@ibp.sk
Služby BOZP, OPP a PZS - východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Email: sluzbyza@ibp.sk
Vzdelávanie:
Email: vzdelavanie@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Prehľad kurzov a školení
v konkrétnom kurze nájdete kontaktné údaje.

Vypracovanie ponúk vzdelávania:
Email: ponukaskoleni@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Ekonomické záležitosti a fakturácie:
Email: faktury@ibp.sk
Mgr. Anna Karas
Tel.: 0905 688 562
Ing. Gabriela Fančovičová
Tel.: 0915 717 804
IT, technická podpora:
Email: itpodpora@ibp.sk
Stanislav Baláž
Tel.: 0911 177 515

Fakturačné údaje - Inštitút bezpečnosti práce

Fakturačné údaje:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Jána Stanislava 3010/1
841 05 Bratislava

IČO: 35859857
IČ DPH: SK2020226846

Zápis v ORSR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 29036/B


Tatrabanka SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 8457

Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK26 0900 0000 0051 8818 4894

Školiace stredisko a kancelárie - Bratislava

20 ROKOV S VAMI

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

  • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
  • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
  • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
  • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
  • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
  • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
  • Kurzy poskytovania prvej pomoci
  • Kurzy ručné motorové reťazové píly
  • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
  • Kurzy lešenárov
  • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
  • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa