Vzdelávanie - Kurzy

Vzdelávanie - Kurzy, školenia a semináre

IBP je akreditovaná organizácia na vykonávanie vzdelávania a služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci.