Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky patria medzi obľúbenú manipulačnú techniku využívanú najmä v skladoch.

V závislosti od triedy a druhu vozíkov sa mení ich spôsob ovládania, výška zdvihu a samozrejme aj nosnosť. V záujme dodržania všetkých podmienok a noriem bezpečnosti pri práci si obsluha vozíkov vyžaduje isté teoretické znalosti a praktické zručnosti, ktoré je možné nadobudnúť absolvovaním našich špecializovaných kurzov.

Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. ako spoločnosť oprávnená na výchovu a v vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov ponúka:

 • Základný kurz VZV, NZV (ak ešte nevlastníte preukaz).
 • Rozširovací kurz (ak potrebujete rozšíriť/doplniť skupinu na vašom preukaze).
 • Opakované školenie (1x za 24 mesiacov).
 • Aktualizačnú odbornú prípravu ( 1x za 5 rokov).

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu závisí od triedy a druhu vozíka pre ktorý sa kurz vykonáva. Absolvovaním našich kurzov je možné získať preukaz pre vozíky:            triedy    I a II

                                                                          druhu   A B C D E W1 G

Podrobné informácie o jednotlivých triedach a druhoch Vám rád poskytne lektor motorových vozíkov (kontakt)

Podmienky pre absolvovanie kurzu

 • Vek uchádzača minimálne 18 rokov.
 • Zdravotná spôsobilosť (dokladuje sa vyplneným tlačivom, lekárskym posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov).
 • Aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm.

Absolvovaním nášho kurzu získate

 • Oprávnenie na obsluhu motorových vozíkov.
 • Vystavenie písomného dokladu „Preukazu“ akceptovaného v krajinách EÚ.
 • Vedomosti a zručnosti užitočné pre prax.
 • Veľké množstvo zaujímavých informácii.
 • Potenciál zamestnať sa ako obsluha vozíka na území SR, ale aj celej Európskej únie.

Pre zaradenie do kurzu je nevyhnutné podať vyplnenú prihlášku. Kurzy vykonávame individuálne podľa objednávok. Pre absolvovanie kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.