Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (RMP)

Zúčastniť sa oboznamovania na obsluhu motorovej reťazovej píly a vlastniť preukaz je povinný každý zamestnanec,

ktorý pracuje s motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva alebo inej činnosti.

Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. ako spoločnosť oprávnená na výchovu a v vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej

reťazovej píly pri ťažbe dreva ponúka:

  • Základné oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva.
  • Opakované oboznamovanie na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva (1x za 24 mesiacov).
  • Aktualizačnú odbornú príprav na obsluhu ručnej RMP pri ťažbe dreva ( 1x za 5 rokov).

Podmienky pre absolvovanie kurzu

  • Vek uchádzača minimálne 18 rokov.
  • Zdravotná spôsobilosť (dokladuje sa vyplneným tlačivom, lekárskym posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov).

Absolvovaním nášho kurzu získate

  • Písomný doklad „Preukaz“ na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva.
  • Teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti ťažby a manipulácie s drevom a ručnou motorovou reťazovou pílou.
  • Veľké množstvo zaujímavých informácii.
  • Potenciál zamestnať sa v rôznych lesníckych alebo iných subjektoch zaoberajúcich sa ťažbou, opracovaním a sústreďovaním dreva alebo pracovať na základe živnostenského listu.

Kurzy vykonávame individuálne podľa objednávok.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.