Koreňové príčiny - riešenie koreňových príčin pracovných úrazov

calendar
26. - 29.11.2024
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
24 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava
Miesto konania
map-location
Miestnosť č. 211, Doprastav Bratislava, Mlynské nivy 70
Miesto konania
price-tag
245,00 € bez DPH (294,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Vami vybraný termín:
26. - 29.11.2024 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Bratislava - Prezenčne Prezenčne
245,00 € bez DPH (294,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín 26. - 29.11.2024
* - povinné údaje1 x 294,00 € s DPH
spolu k úhrade: 294,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Kurz koreňové príčiny: nevyhnutný pre pracovníkov v BOZP

Tento kurz je ideálny pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), manažérov, riaditeľov, zástupcov zamestnancov a všetkých zainteresovaných, ktorí chcú pochopiť, prečo sa pracovné úrazy a neželané udalosti stávajú a kto za ne nesie zodpovednosť.

Čo sa naučíte na kurze koreňové príčiny?

Účastníci sa naučia vyšetrovacie metódy na identifikáciu koreňových príčin pracovných úrazov a neželaných udalostí pomocou metódy BEHAVIOR JUSTIFICATION - OPRÁVNENOSŤ KONANIA. Kurz zahŕňa aj výpočet a určenie percentuálnej viny jednotlivých účastníkov udalosti pomocou detailného percentuálneho vyhodnotenia.

Riešenie udalostí v BOZP

Metóda BEHAVIOR JUSTIFICATION je vhodná na riešenie rôznych udalostí v oblasti BOZP, vrátane skoro-udalostí, úrazov, závažných úrazov a smrteľných úrazov. Táto metóda rieši zlyhanie ľudského faktora, čo je často najslabším článkom v celom procese.

Obsah kurzu:

 • Teória rizika vzniku pracovných úrazov (človek, stroj, prostredie)
 • Model riešenia a postupnosť krokov
 • Dôležité pojmy pre hodnotenie krokov v modeli
 • Rozpoznávanie aktívnych a pasívnych udalostí
 • Hodnotenie úrovní potrebných pre presnosť hodnotenia
 • Oprávnenosť konania a kauzálna závislosť
 • Proces kvalitatívneho premýšľania
 • Zostavenie modelu riešenia v krokoch
 • Zisťovanie krokov potrebných pre presné riešenie
 • Kvantitatívne hodnotenie krokov – určenie zodpovednosti a viny
 • Určovanie príčinných reťazcov pre riešenie koreňových príčin
 • Praktické cvičenia s výpočtami
 • Finálne zostavenie prípadu s určením zodpovednosti a viny
 • Záverečná práca – samostatné riešenie prípadu

Výhody kurzu:

Účastníci dostanú kompletné skriptá a všetky potrebné pomôcky pre výpočty a riešenie prípadov. Na konci kurzu obdržia certifikát, ktorý potvrdzuje ich schopnosti riešiť udalosti a môže slúžiť ako odborný posudok v prípade súdneho konania. Certifikát má neobmedzenú platnosť.

Cena kurzu:

Pôvodná cena kurzu je 350,- eur bez DPH, teraz za zvýhodnenú cenu 245,- eur bez DPH.

Využite túto príležitosť na získanie dôležitých zručností v oblasti BOZP a prihláste sa na kurz Koreňové Príčiny už dnes!

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva