Kurz vysokozdvižných vozíkov

Spoločnosť Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. je oprávnená na vykonávanie výchovy a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov na základe oprávnenia vydaným Národným inšpektorátom Práce.

Vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky patria medzi obľúbenú manipulačnú techniku využívanú najmä v skladoch.

V závislosti od triedy a druhu vozíkov sa mení ich spôsob ovládania, výška zdvihu a samozrejme aj nosnosť. V záujme dodržania všetkých podmienok a noriem bezpečnosti pri práci si obsluha vozíkov vyžaduje isté teoretické znalosti a praktické zručnosti, ktoré je možné nadobudnúť absolvovaním našich špecializovaných kurzov.

Ponúkame Vám:

 • Základný kurz vysokozdvižných vozíkov a nízkozdvižných vozíkov (ak ešte nevlastníte preukaz).
 • Rozširovací kurz (ak potrebujete rozšíriť/doplniť skupinu do Vášho preukazu).
 • Opakované školenie (povinné absolvovať 1x za 24 mesiacov).
 • Aktualizačnú odbornú prípravu (povinné absolvovať 1x za 5 rokov).

Rozsah kurzu:

Rozsah kurzu závisí od triedy a druhu vozíka pre ktorý sa kurz vykonáva. Absolvovaním kurzu u nás je možné získať preukaz pre vozíky triedy I, IIdruhu A B C D E W1 G.

Podmienky pre absolvovanie kurzu:

 • Vek uchádzača musí byť minimálne 18 rokov.
 • Uchádzač musí dokladovať zdravotnú spôsobilosť lekárskym posudkom, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov.
 • Aktuálna fotografia s rozmerom 3 x 3,5 cm.
 • Pre absolvovanie kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz

Absolvovaním nášho kurzu získate:

 • Oprávnenie na obsluhu motorových vozíkov.
 • Vystavenie písomného dokladu „preukazu“ akceptovaného v krajinách EÚ.
 • Teoretické vedomosti a praktické zručnosti užitočné pre prax.
 • Veľké množstvo zaujímavých informácii.
 • Potenciál zamestnať sa ako obsluha vozíka na území SR, ale aj celej EÚ.

Kurzy vykonávame individuálne podľa záujmu.

 


V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Školenia pre zamestnávateľov

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva