Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS

Ako Vám môžeme pomôcť v oblasti BOZP, OPP, PZS a CO?

Sme tu pre Vás s komplexným portfóliom služieb v oblasti BOZP, OPP, PZS a CO aby sme Vám pomohli dosiahnuť maximálnu bezpečnosť a ochranu zdravia vo Vašej organizácii. Sledujeme aktuálne trendy a normy, aby sme Vám mohli ponúknuť efektívne riešenia.

Prečo si vybrať práve nás?

Komplexnosť: Zabezpečíme všetky zákonné školenia pre zamestnancov aj dohodárov..
Komplexnosť:

Zabezpečíme všetky zákonné školenia pre zamestnancov aj dohodárov na jednom mieste. Vypracujeme Vám a pravidelne budeme aktualizovať celú dokumentáciu, vykonávať povinné osobné obhliadky. Pomôžeme Vám bojovať s fluktuáciou zamestnancov, pravidelne ľudí školiť a rozvíjať ich potenciál.

Flexibilita: Okrem osobných školení ponúkame tiež online školenia cez internet
Flexibilita:

Okrem osobných školení ponúkame tiež online školenia cez internet. Už si nemusíme pozývať bezpečnostného a požiarneho technika na osobné preškolenie novoprijatých i stálych zamestnancov. Po absolvovaní online kurzu si môžete hneď vytlačiť certifikát.

Profesionalita: Odbornosť a kvalita je našou prioritou, v oblasti bezpečnosti práce a vzdelávania
Profesionalita:

Odbornosť a kvalita je našou prioritou, v oblasti bezpečnosti práce a vzdelávania máme 30-ročné skúsenosti. Spolupracujeme s uznávanými autoritami. Sme vašou zárukou a kľudným spánkom. Sme experti v oblasti BOZP, OPP, PZS a CO

Cena: Ponúkame Vám splnenie si všetkých zákonných povinností za minimálnu cenu
Cena:

Ponúkame Vám splnenie si všetkých zákonných povinností za minimálnu cenu. Nastavili sme procesy tak, že poskytujeme školenia a kurzy tak väčšej, ako i malej firme za najvýhodnejšiu cenu na trhu. Pre našich klientov ponúkame doplnkové služby za bezkonkurenčné ceny. Potrebujete kurz prvej pomocí, revíziu zariadení, hasiaci prístroj, skúšku na alkohol, či lekárničku? U nás nájdete všetko na jednom mieste.

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, OPP a PZS v celej SR pre každého:

 • Vypracovanie dokumentácie BOZP (posudzovanie rizík, smernica BOZP, skladovanie, prevádzkové poriadky, traumatologický plán, zobrazovacie jednotky, vedenie vozidla, politika BOZP, poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok, alkohol, nočná práca, postup pri úraze, zásady vo výškach a ďalšie)
 • Vypracovanie dokumentácie OPP (požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, projekt požiarnej bezpečnosti stavieb a ďalšie)
 • Vypracovanie dokumentácie PZS (vstupný audit, hodnotenie rizík, kategorizácia pracovných činností, prevádzkové poriadky, smernica na lekárske preventívne prehliadky a ďalšie)
 • Šetrenie pracovných úrazov
 • Zastupovanie pri kontrolách dozoru (inšpektorát práce, hasiči, regionálny úrad verejného zdravotníctva)
 • Cvičný požiarny poplach
 • Kontroly BOZP na pracoviskách (dodržiavanie zásad, nosenie ochranných prostriedkov, stav pracoviska, kontrola požívanie drog a alkoholu)
 • Koordinácia BOZP na stavenisku
 • Vypracovanie plánu BOZP (stavenisko)
 • Preventívne protipožiarne prehliadky
 • Práce vo výškach (predaj prostriedkov osobného zabezpečenia, vypracovanie technologických postupov pre práce vo výškach)
 • Predaj protipožiarneho príslušenstva
 • Kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych hadíc
 • Revízie elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení (elektrické spotrebiče, inštalácie, žeriavy, brány sporáky, rozvody a mnohé ďalšie)
 • Kurzy prvej pomoci (akreditovaný ministerstvom zdravotníctva)
 • Bezpečnostné značenie (označenie schodov, hasiacich prístrojov, hydrantov, únikových ciest a východov, hydrantov, ohlasovní požiarov a mnohé ďalšie)
 • Ergonómia práce (posudzovanie pracovísk, navrhovanie opatrení v záujme predchádzanie vzniku chorôb z povolania)
 • Organizovanie spoločenský podujatí na tému BOZP, PO, PZS (podujatia z vyšším počtom osôb, deň BOZP)

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk


Služby BOZP, OPP, PZS

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva