Výhody sonotherapie nielen pre zamestnancov

V rámci akcie "DNI ZDRAVIA" ponúkame našim klientom:

Sonoterapia, Ambulancia, Liečba, Artróza, Angiologická, Poruchy sexuálnej potencie, Zúžené cievy, Účinná liečba, Upchaté cievy, Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu, Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách

 • VYŠETRENIA SO ZAMERANÍM NA PREVENCIU METABOLICKÉHO SYNDRÓMU A KARDIOVASKULÁRNEHO RIZIKA

 • ERGONÓMIA PRACOVISKA - Ako si správne nastaviť pracovné miesto? My vám s tým pomôžeme!

 • VODA KANGEN - Ideálna ako pitný režim zamestnancov, ionizovaná, bez chlóru, ťažkých kovov a škodlivých látok

 • SONOTHERAPIA – Vyšetrenie cievneho systému ultrazvukovými prístrojmi (Doppler a Acuson) + celotelový analyzér

Diagnosticko liečebné centrum sonotherapia.sk


Sonoterapia, Ambulancia, Liečba, Artróza, Angiologická, Poruchy sexuálnej potencie, Zúžené cievy, Účinná liečba, Upchaté cievy, Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu, Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách

Teraz by sme vám chceli priblížiť výhody sonotherapie a odporučiť ju ako vhodnú liečbu pre vašich zamestnancov.

Čo je sonotherapia?

(viac informácií a spôsob objednania nájdete na stránke diagnosticko liečebného centra sonotherapia.sk)

Sonotherapia je moderná liečebná metóda, ktorá využíva nízkofrekvenčné zvukové vlny na zlepšenie prekrvenia a stimuláciu bunkovej regenerácie. Táto metóda je neinvazívna, bezbolestná a nemá vedľajšie účinky, čo ju robí ideálnou pre široké spektrum pacientov.

Prečo odporučiť sonoterapiu zamestnancom?

 1. Zlepšenie prekrvenia a regenerácia tkanív: Sonotherapia podporuje mikrocirkuláciu a urýchľuje procesy hojenia. To je obzvlášť prospešné pre zamestnancov, ktorí trpia svalovými a kĺbovými problémami, alebo majú následky pracovných úrazov.

 2. Redukcia bolesti a zápalov: Sonotherapia pomáha zmierňovať zápaly a bolesť, čo môže výrazne zlepšiť kvalitu života zamestnancov a ich schopnosť sústrediť sa na prácu bez nepríjemných rušivých faktorov.

 3. Prevencia a liečba chronických ochorení: Pravidelná sonotherapia môže byť účinná pri liečbe chronických ochorení ako artritída, reuma alebo ischemická choroba srdca. Prevencia týchto ochorení pomáha znižovať počet pracovných dní stratených v dôsledku choroby.

 4. Zlepšenie celkovej pohody a duševného zdravia: Okrem fyzických benefitov sonotherapia prispieva aj k psychickej pohode. Zmierňuje stres, zlepšuje kvalitu spánku a celkový pocit relaxácie, čo je kľúčové pre udržanie vysokej úrovne produktivity a spokojnosti zamestnancov.

Starostlivosť o zdravie zamestnancov je investíciou do budúcnosti každej firmy. Odporúčame vám zabezpečiť vašim zamestnancom možnosť absolvovať sonoterapiu, ktorá môže výrazne prispieť k zlepšeniu ich fyzického a duševného zdravia. Pre viac informácií a objednanie sa na terapiu navštívte stránku www.sonotherapia.sk.

Sonotherapia je vhodná nielen pre zamestnancov firiem, ale aj pre jednotlivcov a občanov, ktorí majú zdravotné problémy a chcú si zlepšiť kvalitu života. Využite túto možnosť a objednajte sa na sonoterapiu ešte dnes.


Sonotherapia, Ambulancia, Liečba, Artróza, Angiologická, Poruchy sexuálnej potencie, Zúžené cievy, Účinná liečba, Upchaté cievy, Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu, Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách

Pôvod sonotherapie

(viac informácií a spôsob objednania nájdete na stránke diagnosticko liečebného centra sonotherapia.sk)

V posledných desaťročiach sa mnoho vedeckých výskumov realizovaných v zahraničí zameralo na fyziologické účinky infrazvukov. Vý

sledky týchto výskumov sa zhodujú v tom, že infrazvuky v rámci určitého frekvenčného pásma blahodarne pôsobia na ľudský organizmus a dokážu vyvolať pozitívne zmeny v metabolizme buniek. Holandský prírodný liečiteľ maďarského pôvodu, Lajos Nagy, využil bohaté medzinárodné výsledky a v 80-tych rokoch dvadsiateho storočia vyvinul v Holandsku postup a prístroj, ktorý je účinný v boji proti zúženiu ciev a artérioskleróze.

Klinické skúšky jednoznačne potvrdili účinnosť tejto metódy. Bezbolestná terapia, ktorá nemá žiadne vedľajšie účinky, sa stala známou po celej Európe pod názvom sonoterapia a zožala veľký úspech. V roku 1994 priniesol Lajos Nagy svoj vynález do Maďarska a spolu s manželkou si otvorili v Budíne ordináciu. Od tej doby sa sonoterapeutické centrá otvárajú po celej krajine, čím sa aj pacientom žijúcim mimo hlavného mesta naskytla možnosť zlepšiť svoj zdravotný stav a využiť túto liečbu. Tisícky pacientov môžu vďaka pulzujúcim infrazvukom ďakovať za svoj lepší fyzický stav, zdravie alebo za neamputované končatiny.

Napriek tomu prijala lekárska spoločnosť tento, v západnej Európe už overený postup, veľmi skepticky. V máji roku 2000 sa však skončila dvojitá slepá, placebom kontrolovaná skúška na veľmi vysokej odbornej úrovni, ktorá potvrdila účinnosť sonoterapie. Lekársky tím, ktorý vedeckú prácu realizoval, publikoval svoje výsledky vo viacerých lektorovaných odborných periodikách a referoval o nich na každoročnom kongrese Nemeckej angiologickej spoločnosti (DGA) aj na medzinárodnom kongrese Central European Vascular Forum v Ríme.

Sonotherapia je teraz dostupná aj na Slovensku, kde pacienti s rôznymi štádiami ochorení mozgových, koronárnych alebo končatinových ciev môžu využiť výhody tejto overenej terapie pulzujúcimi infrazvukmi a zlepšiť svoj zdravotný stav.


Čo je sonotherapia?

(viac informácií a spôsob objednania nájdete na stránke diagnosticko liečebného centra sonotherapia.sk)

Ambulancia - Sonotherapia - diagnosticko liečebné centrum

Sonotherapia je nový, unikátny, neinvazívny spôsob liečby, ktorý je absolútne nebolestivý a nemá nijaké vedľajšie alebo škodlivé účinky. Cieľom tejto terapie je zlepšenie prekrvenia pri ischémii končatín alebo iných orgánov spôsobenej zúžením alebo uzávermi tepien. Liečba sa dosahuje použitím nízkofrekvenčných zvukových vĺn s nízkou koncentráciou energie, ktoré dávkuje špeciálny prístroj synchrónne s činnosťou srdca.

Fyzikálny princíp liečby

Sonoterapia využíva pulzujúce nízkofrekvenčné zvukové vlny s nízkou koncentráciou energie. Tieto zvukové vlny, ktoré zahŕňajú infrazvuk aj počuteľné zvukové vlny, sú špecificky modulované. Ich forma, trvanie, intenzita a frekvencia sú stanovené individuálne pre každého pacienta a počas celého ošetrenia sú precízne riadené počítačom. Špeciálne kmity ovplyvňujú látkovú výmenu a procesy v bunkách, čím priaznivo ovplyvňujú mikrocirkuláciu a zabraňujú vzniku škodlivých odlúpených častíc v bunkách.

Sonotherapia nemá vedľajšie a škodlivé účinky!

Prednosti ošetrenia

 • Bezpečnosť: Ošetrenia nepredstavujú nijaké riziko a nemajú vedľajšie účinky.
 • Doplnková liečba: Môže sa aplikovať ako doplnková liečba súčasne s inými liečebnými postupmi (konzervatívna medikamentózna liečba) alebo po nich (napr. operácia alebo perkutánna intervencia).
 • Prevencia: Možnosť prevencie vzniku porúch prekrvenia u rizikových osôb.
 • Celotelový účinok: Liečba nepôsobí lokálne, účinok sa prejaví v celom organizme.
 • Opakovateľnosť: Ošetrenie sa dá kedykoľvek opakovať s rovnakým účinkom.
 • Ambulantné ošetrenie: Pacienti môžu absolvovať sériu ošetrení ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie.

Vyšetrenie a priebeh liečby

Sonoterapia, Ambulancia, Liečba, Artróza, Angiologická, Poruchy sexuálnej potencie, Zúžené cievy, Účinná liečba, Upchaté cievy, Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu, Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách

Zdravotný stav pacienta je vyhodnotený pomocou dvoch špeciálnych prístrojov: Smartdop 30EX – cievny ultrazvuk doppler a Acuson P10 (USG) ultrazvukový prístroj. Sonoterapia lieči niekoľko desiatok diagnóz. Po vyhodnotení pacient navštevuje zariadenie na terapie, ktorých počet sa určuje podľa závažnosti ochorenia. Jedna terapia trvá 30 minút. Počas liečby sa pravidelne sleduje priebeh a účinok terapií.


Indikácie sonotherapie

(viac informácií a spôsob objednania nájdete na stránke diagnosticko liečebného centra sonotherapia.sk)

Sonotherapia je účinná liečebná metóda, ktorá môže pomôcť pri rôznych zdravotných problémoch. Nižšie nájdete zoznam indikácií, pri ktorých je sonoterapia odporúčaná:

Účinná liečba postcovidového syndrómu

 • Pomáha pri zhoršenom prekrvení
 • Liečba klaudikačných bolestí dolných končatín v dôsledku uzáverového ochorenia tepien
 • Koronárne syndrómy (ischemická choroba srdca)
 • Poruchy mozgového prekrvenia pre uzáverové ochorenie tepien
 • Hučanie alebo šumenie v ušiach
 • Cukrovka – diabetická mikroangiopatia so zhoršeným prekrvením nôh
 • „Diabetická noha“ (komplikácia cukrovky so zhoršením prekrvenia dolných končatín a vznikom defektov, ulcerácií alebo gangrén na nohách)
 • Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách a iných operáciách
 • Nemožnosť vykonania chirurgického obnovenia prietoku končatinami (nevhodné anatomické pomery, závažné zhoršenie celkového stavu alebo nesúhlas pacienta s operáciou)
 • Kostné procesy, stavy po športových úrazoch, natiahnutí svalstva a pod.
 • Všeobecná regenerácia pri hojení kostí alebo rán
 • Prevencia trombózy a rôzne poruchy prekrvenia
 • Poruchy spánku, stres, depresie, astma, migréna
 • Poruchy sexuálnej potencie
 • Liečenie bolesti
 • Reuma, artróza, artritída
 • Blokácie krčnej chrbtice
 • Vysoký krvný tlak a problémy spojené s poruchami tukového metabolizmu a zvýšenou hladinou cholesterolu
 • Psoriáza
 • Skleróza multiplex – jej spomalenie
 • Tetánia
 • Nekrózy (viac informácií a fotiek)
 • Ischémia dolných končatín, keď cievno-chirurgický výkon ešte nie je potrebný alebo nie je možný, prípadne pacient operáciu odmieta
 • Prevencia u ohrozených osôb (vysoké kardiovaskulárne riziko, pozitívna rodinná anamnéza, výskyt ochorení v rodine, srdcový infarkt alebo mozgová porážka v anamnéze)

Výhody sonotherapie

Na základe doterajších výskumov, vyšetrení pacientov a skúseností z prevádzky existujúcich centier v zahraničí možno povedať, že sonoterapia aplikovaná ako kúra je až v 80% pacientov vysoko účinná!

Prejavy účinnosti sonotherapie:

 • Zlepšenie chôdze: Predĺženie vzdialenosti, prekonanej peši, alebo úplne normálna chôdza bez obmedzenia.
 • Liečba gangrén a diabetických vredov: Vyliečenie gangrén a diabetických vredov, čo môže predísť amputácii končatín.
 • Zmiernenie závratov a hučania v ušiach: Závraty a hučanie v ušiach prestanú úplne alebo sa zmiernia.
 • Redukcia bolesti srdca: Bolesti v oblasti srdca sa zmiernia, ich frekvencia sa zníži alebo úplne vymiznú.
 • Zlepšenie pamäti a koncentrácie: Pamäť a schopnosť koncentrácie sa u pacientov nápadne zlepší.
 • Pozitívny vplyv na psychiku: Objaví sa optimizmus, chuť do života, elán a stratia sa prejavy depresií.

Príznaky poukazujúce na zúženie ciev

 • Dolné končatiny: Chlad a bledosť nôh, lokálna necitlivosť, chronická bolesť, klaudikácie (kŕčovitá bolesť pri chôdzi), nehojace sa rany.
 • Krčné alebo mozgové tepny: Prechodná alebo trvalá mozgová príhoda, poruchy koncentrácie, strata pamäti, závraty, hučanie v ušiach, poruchy zraku.
 • Srdcové tepny: Ischemická choroba srdca, únava, bolesť za hrudnou kosťou po fyzickej námahe alebo emocionálnom vypätí, vyžarovanie bolesti do krku alebo ľavého ramena.

Sonotherapia môže poskytnúť účinnú pomoc pri všetkých týchto ťažkostiach a ochoreniach.

Diagnosticko liečebné centrum sonotherapia.sk


Sonoterapia, Ambulancia, Liečba, Artróza, Angiologická, Poruchy sexuálnej potencie, Zúžené cievy, Účinná liečba, Upchaté cievy, Liečba vysokého krvného tlaku a cholesterolu, Rehabilitácia po cievnych rekonštrukciách

Prečítajte si aj

Aktuality

Kurzy a školenia

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa