O spoločnosti Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o.

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.: Odborníci na Kvalitné Vzdelávanie a Komplexné Služby v Bezpečnosti Práce

Sme hrdí, že od roku 2003 pôsobíme ako jedna z prvých akreditovaných organizácií na Slovensku, Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Naša hlavná misia spočíva v poskytovaní kvalitného vzdelávania a profesionálnych a komplexných služieb v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, prvej pomoci, ochrany pred požiarmi a pracovných zdravotných služieb.

Naše základné princípy zahŕňajú:

 1. Najvyššia Odbornosť a Kvalita: S dôrazom na najvyššiu odbornosť a kvalitu poskytujeme služby, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy a požiadavky v oblasti bezpečnosti a technických zručností.

 2. Profesionálny Prístup: Sme presvedčení o dôležitosti profesionálneho prístupu k našim klientom. Naši odborníci sú tu, aby vám poskytli potrebnú podporu a znalosti.

 3. Rozsiahla Základňa Klientov: Naša základňa klientov neustále rastie, a to nielen v rámci prezenčného vzdelávania, ale aj prostredníctvom videokurzov a e-learningu. Ročne preškolíme viac ako 50 000 klientov, čo svedčí o našej schopnosti efektívne reagovať na potreby moderného trhu práce.

Spolupracujte s Inštitútom bezpečnosti práce, s.r.o., a získate nielen bezpečnostné vzdelanie najvyššej kvality, ale aj partnerstvo, ktoré sa stará o vaše individuálne potreby. Vaša bezpečnosť a úspech sú našou prioritou.


Komora BOZP
Sme zakladatelia Komory BOZP a OPP https://komorabozp.sk/

Poslanie: zvyšovať všeobecné povedomie odbornej i laickej verejnosti o dôležitosti BOZP a OPP pre človeka. Presadzovať spoločné záujmy členov v súlade s celospoločenskými potrebami, zamerané na zvyšovanie celkovej úrovne BOZP a OPP. Byť ich reprezentatívnou a stavovskou organizáciou, združovať odborníkov, fyzické a právnické osoby, ktorí pôsobia v oblasti BOZP a OPP


Naše hlavné služby zahŕňajú:

Logo spoločnosti na stiahnutie

IBP logo s textom
IBP logo bez textu


- logo s textom vo formáte: pdf, jpg, png. cdr

- logo bez textu vo formáte: png

- transparentné logo bez textu vo formáte: png

 

 

Kontaktné údaje spoločnosti

Školiace stredisko a kancelárie:
Email: ibp@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Školiace stredisko a kancelárie - Bratislava:
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava
Školiace stredisko a kancelárie - Žilina:
Martina Rázusa 23A/8336 (PP)
010 01 Žilina
Školiace stredisko a kancelárie - Košice:
Košťova 1 (VŠBM)
040 01 Košice
Služby BOZP, OPP a PZS:
Tel.: 02/582 701 79 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Prehľad služieb BOZP, OPP, PZS
Služby BOZP, OPP a PZS - západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
Email: sluzbyba@ibp.sk
Služby BOZP, OPP a PZS - stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Email: sluzbyza@ibp.sk
Služby BOZP, OPP a PZS - východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
Email: sluzbyza@ibp.sk
Vzdelávanie:
Email: vzdelavanie@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Prehľad kurzov a školení
v konkrétnom kurze nájdete kontaktné údaje.

Vypracovanie ponúk vzdelávania:
Email: ponukaskoleni@ibp.sk
Tel.: 02/55 566 498 (PO-PI od 08:00 do 15:00)
Ekonomické záležitosti a fakturácie:
Email: faktury@ibp.sk
Mgr. Anna Karas
Tel.: 0905 688 562
Ing. Gabriela Fančovičová
Tel.: 0915 717 804
IT, technická podpora:
Email: itpodpora@ibp.sk
Stanislav Baláž
Tel.: 0911 177 515

Fakturačné údaje - Inštitút bezpečnosti práce

Fakturačné údaje:
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Jána Stanislava 3010/1
841 05 Bratislava

IČO: 35859857
IČ DPH: SK2020226846

Zápis v ORSR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 29036/B


Tatrabanka SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2576 8457

Slovenská sporiteľňa SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK26 0900 0000 0051 8818 4894

Školiace stredisko a kancelárie - Bratislava

20 ROKOV S VAMI

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva