Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi úroveň A, B, C

price-tag
25,00 € bez DPH (30,00 € s 20% DPH)
Cena
Vami vybraný termín:
Upresníme Termín konania
Kdekoľvek
25,00 € bez DPH (30,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín Upresníme

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0911 775 600
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Odborná príprava osôb pri práci s diizokyanátmi s vysoko kvalifikovanou odborníčkou v oblasti toxikológie a chémie

Odbornú prípravu organizujeme v svislosti s novelou zákona č. 355/2007 Z.Z. účinnou od 12.01.2023.

Cieľom nariadenia komisie (EÚ) 2020/1149 je obmedziť používanie diizokyanátov v priemyselných a organizačných opatrení, pričom je uložená požiadavka na povinné absolvovanie odbornej prípravy pre osoby, ktoré pri práci používajú diizokyanáty. Diizokyanáty spôsobujú profesionálne ochorenia, a to ochorenie dýchacích ciest a kožné ochorenia. Používajú sa najmä v priemyselných odvetviach, napríklad v stavebníctve v penách, tmeloch a náteroch, pri výrobe nábytku, v automobilovom priemysle, v elektrotechnike. Zákonom č. 517/2022 Z.z. sa upravuje systém odbornej prípravy osôb pre priemyselné a profesionálne použitia diizokyanátov ako látok alebo ako zložiek iných látok alebo zmesí v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. %. V tejto súvislosti je povinnosťou zamestnávateľov a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ktorí budú po 24.08.2023 používať diizokyanáty pre priemyselné a profionálne použitie, zabezpečiť absolvovanie požadovanej odbornej prípravy.

Zamestnanci a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitia musia absolvovať pred začatím práce odbornú prípravu a opakovanú odborný prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov.

Účastníci získajú Záznam o absolvovaní odborne prípravy.

V zmysle nariadenia komisie (EÚ) sú zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú prácu s diizokyanátmi a SZČO, ktorí vykonávajú prácu s diizokanátmi, povinní zabezpečiť odbornú prípravu na prácu ss diizokyanátmi najneskôr od 24.08.2023.

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva