Koreňové príčiny - riešenie koreňových príčin pracovných úrazov

calendar
17. - 19.06.2024
Termín konania
clock
8:00 - 15:00
Čas konania
hour_glass
24 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Bratislava
Miesto konania
map-location
Školiace stredisko, Doprastav Bratislava, Mlynské nivy 70
Miesto konania
price-tag
245,00 € bez DPH (294,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Vami vybraný termín:
17. - 19.06.2024 Termín konania 8:00 - 15:00
Čas konania
Bratislava - Prezenčne Prezenčne
245,00 € bez DPH (294,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín 17. - 19.06.2024
* - povinné údaje1 x 294,00 € s DPH
spolu k úhrade: 294,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0905 812 407
Ďalšie termíny: Aktuálne neprebiehajú žiadne ďalšie kurzy

Kurz je určený pracovníkom v oblasti BOZP, manažérom, riaditeľom, zástupcom zamestnancov a všetkým zainteresovaným, ktorí chcú vedieť prečo sa udalosť vôbec stala a kto nesie vinu.

Na kurze Koreňové príčiny sa účastníci naučia vyšetrovanie koreňových príčin pracovných úrazov a rôznych neželaných udalostí metódou - BEHAVIOR JUSTICATION - OPRÁVNENOSŤ KONANIA, vrátane výpočtu, určenia percentuálnej viny jednotlivých vinníkov podieľajúcich sa na danej udalosti percentuálnym vyhodnotením kto a akou mierou sa na uvedenom prípade podieľal. 
Naučia sa používať jasné, stručné a pravdivé odpovede na otázky prečo sa jednotlivé kroky neželaných udalostí stali a kde je systémová chyba, ktorú treba riešiť. 

Uvedenou metódou sa dajú vyriešiť všetky udalosti v oblasti BOZP. Skoro-udalosti, úrazy, závažné úrazy, smrteľné úrazy a rôzne iné udalosti. Využitie je široké. 
Uvedená metóda nemá nič spoločné s riešením koreňových príčin pre riešenie poruchových stavov na strojoch a strojných zariadeniach tzv.stromy porúch, pretože rieši zlyhanie ľudského faktora ako najslabšieho článku celého deja. 

Účastník kurzu dostane kompletné skriptá s odprednášanými témami vypracované lektorom,  ako aj všetky pomôcky potrebné k výpočtom a samotnému riešeniu. 

Na záver kurzu obdrží certifikát, ktorý poslúži ako doklad o tom, že držiteľ vie riešiť udalosť a vyriešenie udalosti môže poslúžiť ako posudok odborného pracovníka v prípade súdneho konania. 
Certifikát má neobmedzenú platnosť. 
Pôvodná cena kurzu 350,- eur bez DPH . Nová cena: 245,- eur bez DPH. 

Obsah kurzu:

• Teória rizika vzniku pracovných úrazov ( človek, stroj, prostredie)
• Oboznámenie sa s modelom riešenia a postupnosťou krokov
• Dôležité pojmy pre teóriu hodnotenia jednotlivých krokov v modeli
• Rozpoznávanie aktívnych a pasívnych udalostí v modeli
• Hodnotenie jednotlivých úrovní v modeli potrebných pre hodnotenie presnosti
• Oprávnenosť konania a kauzálna závislosť
• Proces kvalitatívneho premýšľania
• Zostavenie modelu riešenia v jednotlivých krokoch
• Zisťovanie, ktorý krok v modeli musí zostať a ktorý môžeme opustiť, aby sme dosiahli presnosť riešenia
• Kvantitatívne hodnotenie každého kroku v modeli – určenie zodpovednosti a viny
• Určovanie príčinných reťazcov smerujúcich k riešeniu koreňových príčin
• Praktické cvičenia k niektorým témam spojené s výpočtami
• Finálne zostavenie jedného prípadu až po určenie zodpovednosti a viny
• Záverečná práca každého účastníka – samostatné riešenie celého prípadu
• Certifikát o tom, že účastník absolvoval celý kurz riešenia koreňových príčin vrátane výpočtu

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva