Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z.

calendar
19.11.2024
Termín konania
hour_glass
18 hodín
Rozsah kurzu
map-location
Video kurz,
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
85,00 € bez DPH (102,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
95,00 € bez DPH (114,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
19.11.2024 Termín konania
Kdekoľvek - Video kurz Video kurz
95,00 € bez DPH (114,00 € s 20% DPH)
85,00 € bez DPH (102,00 € s 20% DPH) klub IBP
Registračný formulár - prihláška na termín 19.11.2024
* - povinné údaje1 x 114,00 € s DPH
spolu k úhrade: 114,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0917 279 347

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21

Kurz elektrotechnikov s preskúšaním na § 21 realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Tento kurz je schválený Národným inšpektorátom práce pod číslom oprávnenia VVZ-0629/07-05.1.

Kurz pre Elektrotechnikov podľa § 21 zákona 508/2009 Z. z.

Popis kurzu

Ponúkame profesionálny kurz pre elektrotechnikov, ktorý je navrhnutý v súlade so zákonom č. 508/2009 Z. z., konkrétne § 21. Tento kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať odbornú spôsobilosť na výkon činností v oblasti elektrických zariadení.

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na úspešné zvládnutie skúšky odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov. Absolventi kurzu získajú potrebné vedomosti a zručnosti na bezpečné a efektívne vykonávanie prác na elektrických zariadeniach.

Obsah kurzu

Kurz zahŕňa teoretickú aj praktickú časť, pokrývajúcu nasledujúce oblasti:

 1. Základy elektrotechniky:

  • Elektrické veličiny a jednotky
  • Elektrické obvody a zákony
 2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

  • Riziká spojené s prácou na elektrických zariadeniach
  • Opatrenia na prevenciu úrazov a nehôd
  • Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom
 3. Normy a predpisy:

  • Platná legislatíva a technické normy v oblasti elektrotechniky
  • Požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnikov

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre:

 • Osoby, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť ako elektrotechnici
 • Zamestnancov v priemyselných podnikoch, stavebníctve a energetike
 • Všetkých, ktorí potrebujú prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení skúšky účastníci získajú certifikát o odbornej spôsobilosti podľa § 21 zákona č. 508/2009 Z. z., ktorý ich oprávňuje vykonávať činnosti na elektrických zariadeniach.

 

§ 21 Elektrotechnik

§ 21 Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnik môže vykonávať činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, aj keď má odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore, ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom programe v rozsahu minimálne 400 hodín.

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva