Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

calendar
16. - 18.09.2024
Termín konania
hour_glass
30 hodín
Rozsah kurzu
map-location
online / Bratislava
Miesto konania
map-location
Kombinovaná výučba online/prezenčne
Miesto konania
price-tag
150,00 € bez DPH (180,00 € s 20% DPH)
Cena
Odborné školenie
Odborné školenie
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona
Vami vybraný termín:
16. - 18.09.2024 Termín konania
Bratislava - Prezenčne Prezenčne Video kurz Video kurz
150,00 € bez DPH (180,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín 16. - 18.09.2024
* - povinné údaje1 x 180,00 € s DPH
spolu k úhrade: 180,00 € s DPH
Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0917 279 347

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO)

Pozor! Kurz bude prebiehať kombinovane: online alebo prezenčne podľa výberu účastníka. Pri prihlasovaní nezabudnite uviesť svoju preferenciu v poznámke.

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO) je určená pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia. Kurz prebieha podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov.

Osoba s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.

Overovanie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti je určené pre fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu pre technikov požiarnej ochrany. Potvrdenie o absolvovaní prípravy platí 18 mesiacov. Ak technik požiarnej ochrany požiada o overenie počas platnosti osvedčenia, považuje sa za osobu s odbornou spôsobilosťou aj po zániku osvedčenia, najviac však na 12 mesiacov.

Prihlasovanie na kurz a overovanie spôsobilosti

Prihlášky sa podávajú písomne na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru. K prihláške je potrebné priložiť občiansky preukaz, potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy, overenú fotokópiu platného osvedčenia, doklad o vzdelaní a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Priebeh overovania

Overovanie pozostáva z písomnej časti (50 otázok) a ústnej časti (zodpovedanie troch otázok). Po úspešnom overení a zaplatení správneho poplatku vo výške 120 € za overenie a 10 € za osvedčenie, vám bude vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou 5 rokov. Ak skúšku nevyhoviete, môžete ju dvakrát opakovať.

Správne poplatky môžete uhradiť elektronickým kolkom prostredníctvom systému E-KOLOK alebo zakúpením kolkov na pobočkách Slovenskej pošty. http://www.elektronickekolky.sk/ , http://www.posta.sk/.

Navštívte našu web stránku pre viac informácií a prihlasovacie formuláre. Zabezpečte si aktualizovanú odbornú spôsobilosť ešte dnes!

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi | Aktuálne znenie (zakonypreludi.sk)

Aktuality

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23.09. - 18.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


Príprava ku skúškam bezpečnostného technika na NIP SR - Video kurz
Termín: 17. - 18.07.2024 - prihlásiť sa
Termín: 01. - 02.08.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21. - 22.08.2024 - prihlásiť sa
...viac termínov


Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Termín: 23. - 24.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz)
Termín: E-learnig - kedykoľvek - prihlásiť sa


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 21.10. - 15.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Termín: 16. - 18.09.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)
Termín: 28. - 30.10.2024 - prihlásiť sa (video kurz / prezenčne BA)


Akreditovaný kurz Lektor
Termín: 25.11. - 06.12.2024 - prihlásiť sa (video kurz + prezenčne BA)


Celoslovenský aktualizačný seminár​​​​​​​ - Permon
Termín: 09. - 11.10.2024 - prihlásiť sa


Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov
Termín: 20.09. - 30.11.2024 - prihlásiť sa (video kurz)


​​​​​​​Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
Termín: 12.09.2024 - prihlásiť sa


Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci
Termín: 10.10.2024 - prihlásiť sa
Termín: 21.11.2024 - prihlásiť sa


E-learning aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov - online
Môžete absolvovať z pohodlia domova kedykoľvek cez PC, notebook, tablet, alebo smartfón - prihlásiť sa


 

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva