Záväzná prihláška na

Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi
24. 1. 2019
Miestnosť 211, Doprastav, Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
08:30 – 15:00
85 EUR (70.83 EUR bez DPH)

Údaje o účastníkovi kurzu

Údaje o spoločnosti  

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?