Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sú často dôležitou súčasťou mnohých pracovných procesov. Z hľadiska BOZP sú však často podceňované, čo má len na Slovensku za posledný rok na svedomí 3 ľudské životy a 15 ťažkých poškodení zdravia s trvalými následkami. Podelíme sa s Vami o naše know-how, ktoré sme budovali vyše 30 rokov. 

 

Ponúkame Vám:
 

 • Školenie BOZP pre práce vo výškach pomocou ľanového prístupu v špičkovom tréningovom zariadení v Bratislave.
 • Školenie BOZP pre práce vo výškach nad 1,5 metra, pokiaľ sa nedá pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy a práce z rebríkov.
 • Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou inovatívnymi metódami, ktoré uspokoja najnáročnejších klientov z komplikovaných prevádzok.
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie BOZP pre práce vo výškach (bezpečný pracovný postup, technologický postup, smernica pre práce vo výškach, evidenciu OOPP)
 • Osobné ochranné pracovné prostriedky pre práce vo výškach (bezpečnostný postroj, tlmič pádu, spojovacie prostriedky, lano, a pod.)
 • Určenie kotviacich bodov, predaj potrebného príslušenstva.
 • Analýza nebezpečenstiev pre práce vo výškach a návrh individuálnych riešení.
 • Kontrola rebríkov
 • Kontrola prostriedkov osobného zabezpečenia
 • Školenie prác vo výškach pre školiteľov prác vo výškach (maximálna úroveň vedomostí BOZP pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou)
 • Projektové riešenia zabezpečenia pracovísk vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

V prípade záujmu o naše služby alebo produkty nás neváhajte kontaktovať:

Západoslovenský región:
Ing. Tomáš Vyskoč
vyskoc@ibp.sk

Stredoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

Východoslovenský región:
Ing. Ľuboš Duhančík, MBA
duhancik@ibp.sk

 

Školenia BOZP vo výškach

Spracovanie dokumentácie BOZP