Kurz prvej pomoci

hour_glass
6 hodín
Rozsah kurzu
price-tag
37,50 € bez DPH (45,00 € s 20% DPH)
Cena
Akreditovaný kurz
Akreditovaný kurz
E-learning 50%
E-learning 50%
časť kurzu je e-learnig a časť prezenčne
Vami vybraný termín:
Upresníme Termín konania
Bratislava - E-learning 50% E-learning 50%
37,50 € bez DPH (45,00 € s 20% DPH)
Registračný formulár - prihláška na termín Upresníme

Toto nie je záväzná prihláška na kurz.

Kontaktná osoba: vzdelavanie@ibp.sk, 0917 279 347

Kurz prvej pomoci určený pre:
- firmy a ich zamestnancov
- žiadateľov o vodičské oprávnenie 
- pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci


Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci trvajúceho 8 vyučovacích hodín (45 min.)/(6x 60min) je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku. 

Akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

E-learning: kombinácia dištančnej a prezenčnej formy - frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 vyučovacích hodín (45 min.); teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-learning).

Aktuality

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva