Oboznamovací kurz 1. pomoci - online

hour_glass
2 hodiny
Rozsah kurzu
map-location
Kdekoľvek
Miesto konania
price-tag
30,00 € bez DPH (36,00 € s 20% DPH)
Cena
E-learning
E-learning
Odborné školenie
Odborné školenie
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Zo zákona
Zo zákona
Kurz potrebný zo zákona

Rozsah kurzu: 2 hodiny (audiovizuálna forma ) + e-learning 

- Kurz bude prebiehať kombináciou audiovizuálnej a e-learningovej formy (audiovizuálna forma v reálnom čase cez aplikáciu ZOOM, e-learning cez web rozhranie)
- Po skončení kurzu absolvujete online test
- Emailom Vám bude poslané potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci s dvojročnou platnosťou

Cieľová skupina: zamestnanci, široká verejnosť (kurz nie je vhodný pre autoškoly)

Cieľom online kurzu prvej pomoci je:

 • pripraviť sa na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach

Prečo absolvovať práve tento online kurz prvej pomoci?

 • pri tomto kurze nemusíte nikam chodiť, z pohodlia domova, kancelárie alebo odkiaľkoľvek môžete absolvovať kurz prvej pomoci len pomocou počítača, telefónu, alebo smartfónu s pripojením na internet. Tento kurz je oboznamovací.
 • počas kurzu bude náš lektor, ktorý je zároveň aj lekárom s dlhoročnými skúsenosťami  MUDr. Karol Kálig CSc., v reálnom čase vysvetľovať a ukazovať ako sa správať v život ohrozujúcich stavoch 
 • pomocou názorných ukážok na našom online kurze prvej pomoci  uvidíte a zároveň sa naučíte napríklad:
  • ako resuscitovať dospelého a dieťa
  • ako sa správne používa AED
  • ako postupovať pri závažnom krvácaní, dusení sa, pri dopravných nehodách 
  • kedy je správne volať na tiesňovú linku
    
 • Náš život je dennodenne spojený s mnohými nástrahami a ani všetky preventívne opatrenia nedokážu zabrániť vzniku úrazu, alebo náhodnému poškodeniu zdravia. Niekedy by stačilo, pokiaľ by bola zo strany rodičov, priateľov, či známych, správne a včas poskytnutá laická prvá pomoc. Pri včasnom a správnom poskytnutí prvej pomoci, sa zvyšuje šanca na prežitie. Reálne sme tak schopní zachrániť ľudský život. A práve to je naším cieľom.
   
 • Vo väčšine európskych krajín vie poskytnúť prvú pomoc len 5 – 10 % populácie. Štúdie dokázali, že ak najmenej 30 % populácie absolvuje kurz prvej pomoci, šance na prežitie obete nehody alebo úrazu sa značne zvyšujú. Nie je to dostatočná motivácia?

Prečo by som mal vedieť poskytnúť prvú pomoc:

 • Zásady prvej pomoci sú jednoduché, nepotrebujete na to špeciálne vybavenie, stačí iba chcieť. Poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť životy aj Vašich blízkych. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna, no vždy konajte tak, aby ste neohrozili vlastné zdravie či život. 
   
 • Podaním prvej pomoci nemôžete nič pokaziť. Naučte sa poskytnúť prvú pomoc a zachráňte život svojim najbližším! 
   
 • Prvú pomoc je lepšie vedieť a nepotrebovať ju, ako naopak. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života Vašich blízkych. Až 75 % úrazov a nehôd sa stáva v prítomnosti Vašich príbuzných, či priateľov a blízkych.
   
 • Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej služby a nemocnice. Strach, nevedomosť a z nich plynúca nečinnosť oberajú mnohých o šancu na prežitie.
   
 • Záchrana života nie je len súčasťou scenára akčných hrdinov či pracovnou povinnosťou lekárov a zdravotníkov. Aj vy sa môžete ocitnúť v situácii, keď bude potrebné poskytnúť prvú pomoc. Čas do príchodu záchrannej služby často tvorí hranicu medzi životom a smrťou.
   

Aktuality

Ponúkame Vám komplexné služby BOZP, PO a PZS v celej SR pre každého

 • Služby bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnej ochrany
 • Pracovná zdravotná služba - PZS, prevádzkové poriadky
 • Životné prostredie - spracovanie hlásení, poradenstvo
 • Koordinácia BOZP na stavenisku, spracovanie plánu BOZP
 • Kompletné riešenia prác vo výškach, predaj príslušenstva
 • Revízie technických zariadení - elektrika, plyn, tlak, zdvih
 • Kurzy poskytovania prvej pomoci
 • Kurzy ručné motorové reťazové píly
 • Kurzy vysokozdvižných vozíkov
 • Kurzy lešenárov
 • E-learning BOZP a OPP, vodiči, elektrotechnici, vlastné kurzy
 • Predaj a kontroly hasiacich prístrojov, hydrantov, príslušenstva