Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

map-location
Vysoké Tatry
Miesto konania
price-tag-klub-ibp
160,00 € bez DPH (192,00 € s 20% DPH)
Cena pre členov klubu IBP
price-tag
170,00 € bez DPH (204,00 € s 20% DPH)
Cena
Prezenčne
Prezenčne
Prezenčná forma štúdia
Seminár
Seminár
Video kurz
Video kurz
V reálnom čase cez PC, tablet alebo smartfón.
Kontaktná osoba:
Simona Štefula Fančovič
0911 775 600

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi


Na celoslovenskom aktualizačnom seminári pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe
Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Miesto : kdekoľvek alebo v Podbanskom Grand Hotel Permon****