E-learning BOZP, PO, vodiči referenti

 

Školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi prostredníctvom e-learningu je pohodlná a ekonomicky výhodná forma vzdelávania z predmetnej problematiky.          Náš e-learning BOZP a OPP je zárukou efektívneho vzdelávania so zaujímavým obsahom plným názorných ukážok a faktov, ktorý ušijeme na mieru každej spoločnosti.

 

        Výhody:

 

    • Ekonomická a časovo efektívna forma vzdelávania
    • Prispôsobenie e-learningu na podmienky konkrétnej spoločnosti
    • Koniec komplikovaného organizovania a odriekania termínov školení prezenčnou formou
    • Automatické notifikácie termínov periodických školení
    • Prehľadnosť systému vzdelávania BOZP a OPP v spoločnosti
    • Jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet s možnosťou rozdelenia školenia na viacero častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca  
    • Oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom textov, obrázkov a videí
    • Okrem platnej legislatívy sú dôležité časti doplnené o reálne prípady z praxe pre lepšie a efektívnejšie pochopenie problematiky
    • Možnosť telefonickej alebo mailovej komunikácie s lektorom
    • Automatické zhotovenie záznamu o úspešnom absolvovaní vzdelávania
    • E-learning BOZP a OPP Vám osobne predvedieme na nezáväznom stretnutí

               Potrebujete poradiť?
       Mgr. Stanislav Zemanovič
       Tel.: 0918 954 396
       E-mail: zemanovic@ibp.sk

        

       Ekonomické školenie BOZP, PO a vodičov

       Dostupná forma školenia BOZP, PO a vodičov