Bezpečnosť detského ihriska

Počet detských ihrísk s nedostatkami je podľa výsledkov kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) veľmi vysoký. Približne 70 % nedostatkov na ihriskách súvisí pri kontrolách práve s bezpečnosťou detí, pričom orgán dozoru môže udeliť za tieto nedostatky sankcie až do výšky 50 000€.

Ponúkame Vám komplexné služby:

  • Kontrolu detského ihriska v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a príslušných technických noriem.
  • Údržbu detského ihriska, ktorou predĺžite životnosť a ušetríte tak značné prostriedky
  • Poradenstvo pri prevádzkovaní detského ihriska (základné povinnosti vlastníka, spôsob evidencie úrazov, označenie ihriska, vstupná kontrola detského ihriska, opakované kontroly)
  • Odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou


Nová legislatíva konečne stanovuje aj požiadavky na odbornú

spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čo by malo v praxi zamedziť

pôsobeniu podvodných kontrolórov bez požadovanej praxe, technických prostriedkov a

oprávnenia na činnosť.

Spoľahnite sa na naše skúsenosti a poraďte sa ešte dnes.Potrebujete pomôcť?
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

Bezpečnosť detského ihriskaBezpečnosť detského ihriska

Bezpečnosť detského ihriskaBezpečnosť detského ihriska