Bezpečnosť detského ihriska

Počet detských ihrísk s nedostatkami je podľa výsledkov kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) veľmi vysoký. Približne 70 % nedostatkov na ihriskách súvisí pri kontrolách práve s bezpečnosťou detí, pričom orgán dozoru môže udeliť za tieto nedostatky sankcie až do výšky 50 000€.

Ponúkame Vám komplexné služby:

 • Kontrolu detského ihriska v zmysle zákona č. 371/2019 Z. z. o

  základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a príslušných

  technických noriem.

 • Údržbu detského ihriska, ktorou predĺžite životnosť a ušetríte tak značné prostriedky
 • Poradenstvo pri prevádzkovaní detského ihriska (základné povinnosti vlastníka,

  spôsob evidencie úrazov, označenie ihriska, vstupná kontrola detského

  ihriska, opakované kontroly)

 • Odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou


Nová legislatíva konečne stanovuje aj požiadavky na odbornú

spôsobilosť kontrolórov detských ihrísk, čo by malo v praxi zamedziť

pôsobeniu podvodných kontrolórov bez požadovanej praxe, technických prostriedkov a

oprávnenia na činnosť.

Spoľahnite sa na naše skúsenosti a poraďte sa ešte dnes.Potrebujete pomôcť?
Mgr. Stanislav Zemanovič
Tel.: 0918 954 396
E-mail: zemanovic@ibp.sk

Bezpečnosť detského ihriskaBezpečnosť detského ihriska

Bezpečnosť detského ihriskaBezpečnosť detského ihriska