Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop


4. 2. – 1. 3. 2019
176 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
546 EUR (455 EUR bez DPH)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop


Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS : účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Cena kurzu: 455 EUR bez DPH (546 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín:

30. 9. – 25. 10. 2019, Bratislava


Mohlo by Vás zaujímať: Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

1. sústredenie - prezenčná forma 04.02. - 08.02.2019
2. sústredenie - dištančná forma 11.02. - 15.02.2019
3. sústredenie - dištančná forma 18.02. - 22.02.2019
4. sústredenie - prezenčná forma 25.02. - 01.03.2019
Overovanie vedomostí: 04.03. - 05.03.2019

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?