Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


11. 2. – 8. 3. 2019
120 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
378 EUR (315 EUR bez DPH)
Ochrana pred požiarmi

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.
Cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Cena kurzu: 315 EUR bez DPH (378 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín:

23.09.-25.09.2019


Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?