Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi


24. 1. 2019
5 hodín
08:30 – 15:00
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
85 EUR (70.83 EUR bez DPH)
Ostatné

Odborný workshop je zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním novelizovaného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nových vykonávacích predpisoch – vyhláškach.


Klubová cena kurzu: 66,67 € bez DPH (80 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 70,83 € bez DPH (85 € s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava

K workshopu je možné zakúpiť si online školenie za polovičnú cenu. Toto e-školenie poskytuje spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o. za 150 € bez DPH. Len k nášmu workshopu si môžete priobjednať toto e-školenie s 50 % zľavou, teda za sumu 75 € bez DPH.

V rámci e-školenia získate potrebné vzorové evidencie, hlásenia či vzory žiadostí o udelenie súhlasov. Všetko v programe excel alebo word pre pohodlnú a okamžitú prácu. K e-školeniu získate navyše aj 2 mesiace konzultácií, čo sa podľa slov pána Schabjuka aj veľmi využíva.

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Všeobecné informácie

Odborný workshop zameraný na problematiku nakladania s odpadmi a praktické skúsenosti s uplatňovaním Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vykonávacích predpisoch.
Ako sa zmení odpadová legislatíva od roku 2019?
Ako evidovať odpady a ako vypracovať po novom ročné ohlásenie pre rok 2018?
A práve toto sú témy nášho januárového workshopu, na ktorom sa dozviete čo sa v odpadoch zmenilo a čo sa na nás valí.


Teória

- Povinnosti firiem v odpadovom hospodárstve - od skladovania odpadov až po ich expedíciu
Zákon o odpadoch č. 79/2015 a jeho vplyv na náklady firiem

- Evidencia odpadov = kameň úrazu. Evidenčná vyhláška, správne zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov - Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.

- Rozšírená zodpovednosť výrobcov za obaly, neobalové výrobky, batérie, pneumatiky, elektro a vozidlá - krkolomná oblasť s veľkým dosahom na povinnosti a náklady firiem.

- Súhlasy. Aké súhlasy musia mať firmy vybavené? Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pravidlá k zákonu o odpadoch

PRAX

- Spôsoby vypĺňania evidencií a hlásení podľa novej metodiky od roku 2019

- Poznatky z praktického uplatňovania Zákona o ODPADOCH a príklady správnej praxe

- Modelové príklady firiem v odpadovom hospodárstve

- Evidenčné a ohlasovacie povinnosti za rok 2018

- Riešenie modelových situácií v OH pre pôvodcov odpadu a výrobcov obalov

- Otestujte sa – online test s témami v odpadovom hospodárstve

- Konzultácie účastníkov – riešenie konkrétnych problémov

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?