Workshop - Praktické uplatnenie GDPR, zákona č. 18/2018 Z.z. a vyhlášky 158/2018 Z.z.


12. 4. 2019
6 hodín
08:30 – 15:00
POZOR - TERMÍN JE ZRUŠENÝ,
,
80 EUR (66.67 EUR bez DPH)
Semináre

Oboznámenie účastníkov s praktickými postupmi pre zavedenie ochrany osobných údajov vo firme, vysvetlenie jednotlivých krokov a vyplnenie požadovaných formulárov.

Vzhľadom na skutočnosť, že je ešte stále veľa nejasností ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov a dodržiavaní GDPR, rozhodli sme sa uskutočniť znovu seminár na túto tému už aj so skúsenosťami z praxe.

Súčasťou seminára bude vysvetlenie zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a jeho implementácia u živnostníkov a malých podnikateľov.

Zároveň Vám poskytneme návod, ako zaviesť plnenie zákona vo Vašej firme a tiež niekoľko vzorov dokumentov, ktoré sú nevyhnutne spojené s touto problematikou. (súhlasy, prehlásenia, spracovateľské činnosti, vzor dokumentu o GDPR vo Vašej firme a mnoho návodov a usmernení)

Odborný program:

  • Od 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ktorý implementuje nariadenie EU 2016/679 GDPR.
  • Podľa týchto právnych dokumentov je potrebné zaviesť vo firmách prísne opatrenia na ochranu osobných údajov.
  • Nová vyhláška 158/2018 Z.z. GDPR platná od 15.6.2018.
  • Preukázanie koho a do akej miery sa uvedené právne dokumenty týkajú.
  • Postupnosť krokov pre analýzu osobných údajov.
  • Zhodnotenie rizika straty dát osobných údajov (krádež, zneužitie, hackerský útok, ....)
  • Zavedenie prijateľnej miery opatrení na ochranu osobných údajov.
  • Vhodná miera zabezpečenia pre prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a zberateľa dát.
  • Názorné ukážky vyplnených tlačív a dokumentov.
  • Diskusia


Dátum konania: Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 80 € (66.67 bez DPH)
v cene sú zahrnuté náklady na zabezpečenie workshopu, občerstvenie, odborné materiály, administratívne práce


Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?