Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


28. 1. – 29. 1. 2019
16 hodín
08:00 – 16:00
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
66 EUR (55 EUR bez DPH)
60 EUR (50 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS : účastníci získajú aktuálne predpisy v elektronickej podobe

Cena kurzu: 55 € bez DPH (66 € s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?