Z dôvodu zlepšovania našich služieb prechádzame na nový systém.

Preto budú naše online služby a online prihlasovanie
NEDOSTUPNÉ do 22.10.2019

Na kurzy sa môžete naďalej prihlasovať cez email ibp@ibp.sk

Informácie ohľadom prihlásenia na kurz alebo registrácie

Vám poskytneme na čísle 0042125566498, 0911177515

Zoznam aktuálnych kurzov:

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
4. 11. – 6. 11. 2019, Bratislava, cena: 156 EUR (130 EUR bez DPH)

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov
7. 11. – 8. 11. 2019, Bratislava, cena: 80 EUR (66.67 EUR bez DPH)

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami
20. 11. 2019, Bratislava, cena: 75 EUR (62.5 EUR bez DPH)

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24
26. 11. 2019, Bratislava, cena: 55 EUR (45.83 EUR bez DPH)

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
26. 11. 2019, Bratislava, cena: 40 EUR (33.33 EUR bez DPH)

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
26. 11. – 27. 11. 2019, Bratislava, cena: 90 EUR (75 EUR bez DPH)

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
28. 11. – 29. 11. 2019, Bratislava, cena: 66 EUR (55 EUR bez DPH)

December 2019

Akreditovaný kurz Lektor  Lektorské zručnosti
2. 12. – 6. 12. 2019, Bratislava, cena: 204 EUR (170 EUR bez DPH)

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení
9. 12. 2019, Bratislava, cena: 55 EUR (45.83 EUR bez DPH)

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

9. 12. 2019, Bratislava, cena: 55 EUR (45.83 EUR bez DPH)

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení
10. 12. 2019, Bratislava, cena: 55 EUR (45.83 EUR bez DPH)

PREČO IBP?