Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci


28. 3. 2019
10 hodín
13:00 – 17:00
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
70.8 EUR (59 EUR bez DPH)
66 EUR (55 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Zdravotníctvo

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci


Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest
základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Cieľom odbornej prípravy na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2019/16/2.


Klubová cena kurzu: 55 € bez DPH (66 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 58,33 € bez DPH (70 € s DPH 20%)

Termín:

16. 10. 2019, Bratislava, cena: 70 EUR

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?