Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


31. 1. 2019
10 hodín
08:30 – 16:00
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
75.6 EUR (63 EUR bez DPH)
70.8 EUR (59 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Zdravotníctvo

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


Kurz - odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená:
pre zamestnancov ktorý pri práci používajú toxické látky a veľmi toxické látky.
pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými a toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T
pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako T+ a T
pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie klasifikovanými ako T+ a T
na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T
a na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Cieľom kurzu toxické látky (odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami) je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/1.

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?