Kurz prvej pomoci


15. 11. 2018
8 hodín
08:00 – 16:00
Miestnosť 211, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
48 EUR (40 EUR bez DPH)
30 EUR (25 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Zdravotníctvo

Kurz prvej pomoci


Kurz prvej pomoci je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod č. Z30410-2015-OZdV ako vzdelávacia aktivita, ktorú je zamestnávateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a vyhlášky č. 398/2010 Z.z.

Cieľom akreditovaného kurzu prvej pomoci trvajúceho 8 vyučovacích hodín je pripraviť zamestnanca na poskytovanie prvej pomoci so zameraním na záchranu života a zmiernenie následkov pri úrazoch a náhlych ochoreniach osôb na pracovisku.

Akreditovaný kurz poskytovania prvej pomoci organizujeme na základe požiadaviek firiem pre vybraných zamestnancov.
Kurz prvej pomoci je ukončený skúškou a odovzdaním potvrdenia o absolvovaní kurzu prvej pomoci pre absolventa s celoštátnou platnosťou.

IBP organizuje akreditovaný kurz prvej pomoci v dvoch formách vzdelávania:

  1. Klasická forma: kombinácia prezenčnej a simulačnej formy – frekventanti sú 8 vyučovacích hodín fyzicky prítomní na teoretickej aj praktickej časti v mieste konania kurzu.

  2. E-learning: kombinácia dištančnej a simulačnej formy - frekventanti sú fyzicky prítomní v mieste konania kurzu len na praktickej časti vzdelávania v rozsahu 5 vyučovacích hodín; teoretickú časť absolvujú dištančne s podporou elektronického vzdelávania (e-learning). Bližšie informácie: www.ibp.sk/kurzy.htm

  3. IBP pre podporu implementácie programu prvej pomoci na pracovisku realizuje aj informačné školenia pre všetkých zamestnancov v rozsahu 2 hodín (bez overovania znalostí a udeľovania potvrdení). 

Cena kurzu: 25 € bez DPH (30 € s DPH 20%)


Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk

Voľných miest: 0

Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?