Celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi v Bratislave


21. 5. 2019
8 hodín
08:00 – 16:00
sála Artemis+Apolon, APOLLO HOTEL ****
Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
100 EUR (83.33 EUR bez DPH)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Ochrana pred požiarmi Semináre Ostatné Lektorské zručnosti

Na celoslovenskom seminári pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi budú účastníci oboznámení s legislatívnymi zmenami právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP, s riešením konkrétnych prípadov z praxe.
Súčasťou obsahového zamerania je aj výmena praktických skúseností z oblasti bezpečnosti práce, technických zariadení, ergonómie, hygieny, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi.

Poznať povinnosti zamestnávateľa a riadiaceho personálu v zmysle legislatívy v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi. Pripraviť účastníkov tohto seminára k aplikácii účinných preventívnych opatrení v záujme zamestnávateľov, nevyhnutných na zaistenie BOZP v pracovnom procese v zmysle najnovšej legislatívy v tejto oblasti.

Aktuálne otázky BOZP z pohľadu inšpekcie práce, Odborný blok ochrany pred požiarmi.


>> Program a pozvánka <<

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?