Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


24. 4. – 26. 4. 2019
30 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
156 EUR (130 EUR bez DPH)
Ochrana pred požiarmi

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO)
 je organizovaná pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania aktualizačnej odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO) sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp.
Cieľom Aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Mgr. Simona Fančovičová
0911 775 600
fancovicova.simona@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?