Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


25. 4. – 26. 4. 2019
16 hodín
08:00 – 16:00
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
80.4 EUR (67 EUR bez DPH)
70.8 EUR (59 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Klubová cena kurzu: 58,33 € bez DPH (70 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 66,67 € bez DPH (80 € s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín:

7. 11. – 8. 11. 2019, Bratislava
Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?