Akreditovaný kurz Lektor


13. 5. – 24. 5. 2019
100 hodín
08:30 – 15:30
Prednášková miestnosť, Doprastav
Mlynské nivy 70, 82105 Bratislava
204 EUR (170 EUR bez DPH)
192 EUR (160 EUR bez DPH) - Zľava platí pre členov klubu IBP • registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.ibp.sk, kde sa môžete bezplatne registrovať ako fyzická osoba, živnostník, podnikateľ alebo firma
Lektorské zručnosti

Akreditovaný kurz Lektor


Akreditovaný kurz Lektor je určený pre osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností.

Akreditovaný kurz Lektor je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých.

Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.

Kurz Lektor je akreditovaný MŠ SR pod číslom: 2213/2014/94/1 a prebieha prezenčnou formou v rozsahu 48 hodín a dištančnou formou v rozsahu 52 hodín. Akreditovaný kurz Lektor sa končí overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia, ktoré sa požaduje ako jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP dodávateľským spôsobom s celoštátnou platnosťou.

Akreditovaný kurz Lektor sa koná v Bratislave, otvára sa podľa záujmu a prebieha v dvoch sústredeniach:

1. týždeň - prezenčná forma

2. týždeň - dištančná forma

Klubová cena kurzu: 160 € bez DPH (192 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 170 € bez DPH (204 € s DPH 20%)

Stanislav Baláž
0911 177 515
balaz@ibp.sk
Prihlásiť sa

Nenašli ste termín, ktorý vám vyhovuje? Pozrite si zoznam kurzov bez termínu.

PREČO IBP?