Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop


Rozsah kurzu:
176 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop


Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop sa uskutoční v štyroch sústredeniach a končí sa záverečným overovaním vedomostí a vydaním osvedčenia.

Podmienkou zaradenia do základného kurzu bezpečnostných technikov je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

BONUS : účastníci získajú potvrdenie o absolvovaní kurzu 1.pomoci, certifikát §20, workshop "Stal sa úraz, čo robiť" a 20% zľavu na softvér eboz

Cena kurzu: 455 EUR bez DPH (546 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín:

30. 9. – 25. 10. 2019, Bratislava


Mohlo by Vás zaujímať: Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?