Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Rozsah kurzu:
120 hodín
Kategória kurzu:
Ochrana pred požiarmi
Popis kurzu:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa uskutočňuje v zmysle § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v rozsahu troch týždňových sústredení.
Cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.

Na záver získa účastník potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany, ktoré je potrebné predložiť skúšobnej komisii na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru.

Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti. Podmienkou zaradenia do odbornej prípravy je ukončené úplné stredné vzdelanie.

BONUS: účastníci získajú príručku protipožiarnej bezpečnosti a ochrany

Cena kurzu: 315 EUR bez DPH (378 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín: jeseň 2019


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?