Príprava ku skúškam - TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Ochrana pred požiarmi
Popis kurzu:

Príprava ku skúškam - Technik požiarnej ochrany


Prípravu ku skúškam - Technik požiarnej ochrany organizujeme pre osoby, ktoré sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky na príslušnom krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. a pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5 - ročná platnosť osvedčenia technika požiarnej ochrany a chcú si obnoviť svoje vedomosti.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?