Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika


Prípravu ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika (ABT)
organizujeme pre bezpečnostných technikov (BT) minimálne s dvojročnou praxou, ktorí sa prihlásili alebo sa chcú prihlásiť na vykonávanie skúšky podľa § 24 zákona 124/2006 Z.z o BOZP v znení neskorších predpisov na získanie kvalifikácie autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), ktorá prebieha na Národnom inšpektoráte práce.

BONUS : účastníci získajú aktuálne predpisy v elektronickej podobe

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?