Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci


Rozsah kurzu:
10 hodín
Kategória kurzu:
Zdravotníctvo
Popis kurzu:

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci


Odborná príprava na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest
základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená pre zamestnancov na stavbách s výskytom azbestu v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu, osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu a pre osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Cieľom odbornej prípravy na prácu s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2019/16/2.


Klubová cena kurzu: 55 € bez DPH (66 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 59 € bez DPH (70,80 € s DPH 20%)


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?