Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


Rozsah kurzu:
10 hodín
Kategória kurzu:
Zdravotníctvo
Popis kurzu:

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami


Kurz - odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami základná aj aktualizačná po 5 rokoch je určená:
pre zamestnancov ktorý pri práci používajú toxické látky a veľmi toxické látky.
pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými a toxickými látkami a prípravkami klasifikovanými ako T+ a T
pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako T+ a T
pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie klasifikovanými ako T+ a T
na prácu s prípravkami klasifikovanými ako T+ a T
a na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

Cieľom kurzu toxické látky (odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami) je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi bezpečnostnými a hygienickými predpismi platnými v tejto oblasti.

Účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami s celoštátnou platnosťou, ktorá je akreditovaná MŠ SR pod číslom: 2213/2014/14/1.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?