Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.


Rozsah kurzu:
8 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. (koordinácia na stavenisku)


Kurz pre koordinátorov bezpečnosti (koordinácia na stavenisku) je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju odbornú úroveň v danej oblasti pri výkone funkcie koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní školenia koordinátor bezpečnosti s celoštátnou platnosťou.

BONUS : účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi a odbornými materiálmi


Klubová cena kurzu: 92 € bez DPH (110,4 € s DPH 20%) platí po registrácii do klubu IBP
Cena kurzu: 100 € bez DPH (120 € s DPH 20%)


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?