Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Rozsah kurzu:
30 hodín
Kategória kurzu:
Ochrana pred požiarmi
Popis kurzu:

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany


Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO)
 je organizovaná pre technikov požiarnej ochrany, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania aktualizačnej odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (AOP TPO) sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp.
Cieľom Aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Pre účastníkov z Bratislavského kraja organizačne zabezpečíme aj skúšku odbornej spôsobilosti na krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?