Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


Rozsah kurzu:
16 hodín
Kategória kurzu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Popis kurzu:

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


Kurz Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 ods. 6 a § 24 ods. 10  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu.
Program kurzu Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov je zameraný na najnovšie zmeny v legislatíve BOZP a pracovného prostredia v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

BONUS: účastníci získajú CD s aktuálnymi predpismi

Cena kurzu: 67 EUR bez DPH (80,4 EUR s DPH 20%)
Miesto konania: Bratislava
Najbližší termín: jeseň 2019


Mám záujem byť informovaný, keď sa otvorí tento kurz

Upozorniť na nový termín kurzu
PREČO IBP?