Kurzy bez termínu

Tieto kurzy ešte nemajú vypísaný termín a otvoríme ich, keď sa nazbiera dostatočný počet záujemcov.

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop

rozsah: 176 hodín
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

rozsah: 120 hodín
Ochrana pred požiarmi

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

rozsah: 16 hodín
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz prvej pomoci

rozsah: 8 hodín
Zdravotníctvo

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

rozsah: 10 hodín
Zdravotníctvo

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

rozsah: 30 hodín
Ochrana pred požiarmi

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika

rozsah: 16 hodín
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

rozsah: 3 dni
Semináre

Akreditovaný kurz Lektor

rozsah: 100 hodín
Lektorské zručnosti

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

rozsah: 10 hodín
Zdravotníctvo

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

rozsah: 24 hodín
Elektrotechnika

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

rozsah: 3 hodiny
Elektrotechnika

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

rozsah: 8 hodín
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz lektor

rozsah: 1 hodina

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24

rozsah: 8 hodín
Elektrotechnika

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení

rozsah: 8 hodín
Ostatné

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení

rozsah: 8 hodín
Ostatné

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

rozsah: 8 hodín
Ostatné

Workshop - Stal sa úraz, čo robiť?

rozsah: 6 hodín
Semináre

Workshop výšky "Tréning pre bezpečnostných technikov a ABT"

rozsah: 8 hodín
Ostatné

Správne sedenie pri práci s počítačom alebo notebookom

rozsah: 1 deň
Ostatné

Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

rozsah: 5 hodín
Ostatné

Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov

rozsah: 400 hodín
Elektrotechnika

Príprava ku skúškam - TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

rozsah: 16 hodín
Ochrana pred požiarmi

ADR aktuálne zmeny 30.06.2019 - školenie

rozsah: 3 hodiny
Ostatné
PREČO IBP?