Kurzy bez termínu

Tieto kurzy ešte nemajú vypísaný termín a otvoríme ich, keď sa nazbiera dostatočný počet záujemcov.

Akreditovaný kurz Lektor

Cena: 170,00 € bez DPH, klubová cena: 160,00 € bez DPH
Najbližší termín: 19. - 23.10.2020
Lektorské zručnosti

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Cena: 66,67 € bez DPH, klubová cena: 58,33 € bez DPH
Najbližší termín: 26. - 27.10.2020
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov - § 21, § 22, § 23, § 24

Cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH
Najbližší termín: 16.09.2020
Elektrotechnika

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení

Cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH
Najbližší termín: 23.11.2020
Ostatné

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení

Cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH
Najbližší termín: 23.11.2020
Ostatné

Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení

Cena: 45,83 € bez DPH, klubová cena: 41,67 € bez DPH
Najbližší termín: 23.11.2020
Ostatné

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Cena: 130,00 € bez DPH
Najbližší termín: 21. - 23.09.2020
Ochrana pred požiarmi

Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi

klubová cena: 160,00 € bez DPH
Najbližší termín: 07. - 09.10.2020
Semináre

Elektrotechnické minimum (§ 21) pre neelektrikárov

Cena: 750,00 € bez DPH
Elektrotechnika

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z.

Cena: 100,00 € bez DPH, klubová cena: 91,67 € bez DPH
Najbližší termín: 26.11.2020
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Cena: 30,00 € bez DPH, klubová cena: 25,00 € bez DPH
Najbližší termín: 16.09.2020
Elektrotechnika

Kurz prvej pomoci

Cena: 25,00 € bez DPH
Ochrana zdravia pri práci

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Cena: 75,00 € bez DPH, klubová cena: 66,67 € bez DPH
Najbližší termín: 16. - 17.09.2020
Elektrotechnika

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

Cena: 62,50 € bez DPH, klubová cena: 58,33 € bez DPH
Najbližší termín: 17.09.2020
Ochrana zdravia pri práci

Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci

Cena: 58,33 € bez DPH, klubová cena: 55,00 € bez DPH
Najbližší termín: 12.11.2020
Ochrana zdravia pri práci

Príprava ku skúškam - TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

Cena: 55,00 € bez DPH
Ochrana pred požiarmi

Príprava ku skúškam na autorizovaného bezpečnostného technika - Video kurz

Cena: 55,00 € bez DPH, klubová cena: 50,00 € bez DPH
Najbližší termín: 09. - 10.11.2020
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Workshop - Stal sa úraz, čo robiť?

Cena: 70,83 € bez DPH, klubová cena: 66,67 € bez DPH
Semináre

Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a obalmi

Cena: 116,67 € bez DPH, klubová cena: 108,33 € bez DPH
Ostatné

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Cena: 315,00 € bez DPH
Najbližší termín: 28.09. - 30.10.2020
Ochrana pred požiarmi

Základný kurz bezpečnostných technikov +1.pomoc + § 20 + workshop

Cena: 455,00 € bez DPH
Najbližší termín: 21.09. - 16.10.2020
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci